0912087885

 • Bộ bể khuôn cát nặn cho bé bao gồm 1 bể; 30 chi tiết kèm bơm; 1 kg cát
 • Giúp bé tạo dựng các chi tiết cấu thành tòa lâu đài cho mình từ cát nặn.
 • Kích thích khả năng tự sáng tạo thêm rất nhiều mô hình
 • " />
 • Bộ bể khuôn cát nặn cho bé bao gồm 1 bể; 30 chi tiết kèm bơm; 1 kg cát
 • Giúp bé tạo dựng các chi tiết cấu thành tòa lâu đài cho mình từ cát nặn.
 • Kích thích khả năng tự sáng tạo thêm rất nhiều mô hình
 • " />

  Bộ bể khuôn cát động lực cho bé nặn

  150,000 129,000

  • Bộ bể khuôn cát nặn cho bé bao gồm 1 bể; 30 chi tiết kèm bơm; 1 kg cát
  • Giúp bé tạo dựng các chi tiết cấu thành tòa lâu đài cho mình từ cát nặn.
  • Kích thích khả năng tự sáng tạo thêm rất nhiều mô hình