0912087885

Miếng dán giữ nhiệt Kaisa giữ ấm hiệu quả từ 12 – 15 tiếng

45,000 35,000

  • Quy cách đóng gói: túi 10 miếng
  • Kích thước: 13.3 x 10cm
  • Nhiệt độ tối đa: 63oC
  • Nhiệt độ tối thiểu: 50oC
  • Nhiệt độ duy trì: 40oC
  • Thời gian giữ ấm liên tục: 12 – 15h