0912087885

Bộ dao sứ Lock & Lock Kitchen Knife 6 món cao cấp

200,000

  •  01 Dao bếp lưỡi dài 8 inches.
  •  01 Dao thái lưỡi dài 8 inches.
  •  01 Dao cắt bánh mỳ lưỡi dài 8 inches.
  •  01 Dao đa năng lưỡi dài 5 inches.
  •  01 Dao gọt vỏ lưỡi dài 3,5 inches.
  •  01 Dao bào Ceramic.