0912087885

Que diêm vĩnh cửu cháy liên tục bất chấp mọi thời tiết

199,000 99,000

  • Kích thước: 2.5 x 0.7 x 0.7 cm
  • Chất liệu: Thép Inox không rỉ
  • Tinh chất và ngòi đốt: Chất liệu đặc biệt
  • Trọng lượng: 0.2 gam
  • Màu sắc: Bạc
  • Hoạt động: Cháy tới khi được làm tắt
  • Sử dụng: Dưới các điều kiện thời tiết khắc nhiệt